Auteursrechten - Argus Security International BV (http://www.argussecurity.nl)

Auteursrechten

Belangrijk!

De onderstaande informatie is van groot belang wanneer je dingen van onze website wil gebruiken. We hebben een "zero-tollerance" beleid.
Wie onze regels overtreedt kan meteen een reactie verwachten, we zien niets door de vingers.

Schrik echter niet, want je kunt je ook gewoon aan onze officiële regels houden: De HTML, de tekst, de scripts en de grafische inhoud van Argus Security International BV, de website, zijn e-mailuitgaves en de FTP server vallen onder de geregistreerde rechten © Argus Security International BV BV, horende bij Dutchie14 en/of aan haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden. De HTML, tekst of grafische inhoud mag niet worden vermenigvuldigt, op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke, schriftelijke (dan wel via e-mail) toestemming van de webmaster.

De volgende onderdelen mogen worden gebruikt onder de gegeven situaties:

  • De teksten (quotes) uit de nieuwspostingen wanneer er in het duplicaat een zeer duidelijke bronvermelding staat naar Argus Security International BV door middel van een tekstlink, dan wel door middel van een grafische link betreffende ons eigen logo.

  • Je kan officiële grafische content overnemen, zo lang er een duidelijke link op de website staat naar de eigenaar van deze plaatjes.

  • Alle andere plaatjes, eventueel gemodificeerd, zijn eigendom van de Argus Security International BV en mogen alleen worden gebruikt na strikte toestemming van de webmaster.

  • Het "link naar ons / Link to us" plaatje mag vrij gekopieerd worden mits het niet wordt veranderd en mits er een link bij het plaatje komt wat verwijst naar Argus Security International BV.

  • Alle andere plaatjes die niet onder bovenstaande categorieën vallen mogen vrij gebruikt worden, mits er een link naar de originele eigenaar bij komt te staan.

  • Het is verboden om (delen van) onze code te gebruiken/kopiëren. Dit betekent dat delen uit de HTML, PHP, en CGI scripts niet mogen worden overgenomen. Het overnemen van het design/ontwerp van de website is dan dus ook verboden.

  • Het is VERBODEN om het design van Argus Security International BV te gebruiken, dat wil zeggen, delen ervan over te nemen, deels te veranderen of te kopiëren of op andere wijze dan ook te reproduceren.
Contactformulier

Hopelijk is de bovenstaande tekst duidelijk. Mocht je nog vragen hebben, zorg dat je ze ons stelt en niet op eigen houtje gaat werken, dat kan een zeer negatieve uitwerking hebben.