Argus Security International BV is voor Nederland het IACPO/ICPTA Trainings Centre. De Directeur van Argus Security International BV is tevens Country Director Nederland voor de IACPO/ICPTA.

Argus Security International BV verzorgt in samenwerking met de IACPO/ICPTA en bij voldoende deelname, de onderstaande opleidingen:

-- 2-days Basic refresh training

-- 8-days Short Basic Close Protection training

-- 14-days Basic Close Protection training

-- 27-days Full Basic Close Protection training

-- Close Protection Instructor Courses

-- Close Quater Combat Seminars

-- Firearms Training via ICPTA Germany

-- (Evasive) Driving Courses

Voor meer informatie kunt u een mail zenden naar het volgende emailadres: ICPTA@argussecurity.nl