Geüniformeerde beveiliging is beveiliging van uw zakelijke (on)roerende goederen.
Dat kan dus uw kantoor, winkel e.d. zijn, maar ook uw goederenloods. Ook deze beveiliging kan volcontinue, fysiek, bouwkundig, mechanische en elektronisch geheel op maat en naar uw wensen worden ingericht. Daarnaast kan uw object op afstand bewaakt worden.

Fysieke bewaking kan hetzij in burger hetzij in uniform; geheel conform uw wensen. Indien gewenst kunnen er ook detectiepoortjes geplaatst worden, dit om ongewenste in- en uitstroom van goederen tegen te gaan. Extra beveiligingen van speciale plekken is ook mogelijk, zoals ruimtes met gevoelige apparatuur of geheime stukken.

Daarnaast zorgen de Objectbeveiligers dat er op verschillende tijden rondes in het gebouw worden gelopen. Na sluitingstijd wordt er een brand- en sluitronde gelopen, daarin worden alle onregelmatigheden gerapporteerd en vast gelegd in een rapport.
Mocht er zich een zeer gevaarlijke situatie voordoen, wordt deze onmiddellijk en vakkundig verholpen.

"Een objectieve beveiliging is goud waard."