Meestal wordt er gedacht dat de hond en zijn geleider worden ingezet bij rellen, opstootjes of opsporen van een verdachte in een pand.
De hondengeleider is vaak ter ondersteuning aanwezig bij evenementen, maakt controlerondes op bouwterreinen, havenfaciliteiten, of als combinatie o.a. in de mobielesurveillance.

Maar de diensthond kan ook gebruikt worden om bij een evenement het terrein te doorzoeken bijvoorbeeld op drugs of explosieven. Een theater doorzoeken op explosieven met een hond gaat veel sneller en nauwkeurig dan door een persoon. Een hond heeft een veel beter reukorgaan dan de mens en daardoor is ie instaat drugs e.o. explosieven snel te vinden.

Alleen al de aanwezigheid van honden kan heel preventief werken, want heel veel mensen zijn toch onder de indruk van het dier. En zullen daardoor toch vaak eieren voor hun geld kiezen.

Onze hondengeleiders zijn in het bezit van de wettelijke certificaten zoals het diploma Beveiliger 2 of ABM en ook het certificaat KNPV of de NBVD als hondengeleider, dit is een man/hond verklaring waar uit blijkt dat de hond en de geleider een geschikte combinatie vormen. De hond wordt geschikt geacht voor de beveiliging indien hij het certificaat PH1 of Object van de KNPV heeft of het certificaat Beveiligingshond van de NBvD.

"Een hond heeft overal een neusje voor."