Wat is risicoanalyse precies?
Het analyseren van risico’s. Risicoanalyse is een onderdeel van risicomanagement. Een risicoanalyse vormt inderdaad het fundament voor het uitbouwen van een preventiebeleid. Vooral eer een systematisch preventiebeleid kan worden uitgebouwd, is het immers noodzakelijk om goed te weten wat er in een onderneming of bedreigende persoon gaande is op het vlak van welzijn op het werk of de omgeving. Om te weten aan welke risico’s de werknemers of de bedreigde worden blootgesteld en welke preventiemaatregelen kunnen helpen om deze risico’s uit te schakelen, te verminderen of zich ertegen te beschermen.

Dit is eigenlijk wat risicoanalyse doet. Risicoanalyse houdt in dat in de onderneming wordt gekeken:
of er gevaren zijn
of deze schade kunnen veroorzaken
of er preventiemaatregelen kunnen genomen worden
of welke preventiemaatregelen zullen genomen worden.

Dit moet dan gebeuren op het niveau van:
de organisatie, de werkpost, het individu (de werknemer).

Op deze manier wordt een volledig beeld van de onderneming gekregen. Wij kunnen zo een risicoanalyse voor u schrijven.

"Een goede analyse voorkomt risico's."