De volgende artikelen verschenen in verschillende vakbladen:

-- Close Protection and Roadrage-001

-- Close Protection and Roadrage-002

-- Does a close protection officer only protect

-- Even the best can make mistakes

-- How to deal with stress as a CPO

-- JFK

-- De veiligheid van Pim Fortuin

-- De zin of onzin van CPO-opleidingen

-- Verwijtbaar

(c) 2021, Copyright Jeroen Jacobs